Menu

Widerrufsbelehrung


İtiraz için son tarih işbu talimatın metin biçiminde alınmasından sonra başlar, ancak sözleşmenin imzalanmasından önce(sözleşme ilişkilerinin yinelenmesi durumunda, ilk taksit öncesinde değil) veya Madde 246 § 2 uyarınca § 1 fıkra 1 ve 2 ile bağlantılı olarak bizim bilgi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi öncesinde uyarınca gerçekleşemez. EGBGB ve yükümlülüklerimiz uyarınca § 312 paragraf 1 bend 1 BGB Madde 246 § 3 EGBGB uyarınca, itiraz tarihini geçmemek için temyize başvurmak yeterlidir.
Sözleşmenin iptali aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Firma
Ojooo Communications LTD,
Lemesou 67,
2121 Nicosia,
Cyprus.
Email: [email protected]

Sözleşme iptalinin doğuracağı sonuçlar:
İptalin başarıyla gerçekleşmesi durumunda her iki tarafın elde ettiği menfaatlerin iade edilmesi, her türlü çıkarın ise (örneğin faiz) geri ödenmesi gerekir.
Eğer alınan hizmetlerin, menfaatlerin vb. iadesi mümkün değilse (örneğin kullanımdan kaynaklanan menfaatler) veya sadece kısmen veya bozulmuş halde iadesi durumunda, tazminat ödeme yükümlülüğü sadece uygulama ve bozulma özellikleri ve işlevleri kontrol edilemeyecek kullanımdan kaynaklanıyor ise mümkündür. "Özelliklerin ve işlevlerin kontrol edilmesi" internet üzerinden mümkün olan test ve değerlendirmeyi ifade eder.

Top
Um unser Web-Angebot optimal zu präsentieren und zu verbessern, verwendet wir Cookies. Durch die weitere Nutzung des Web-Angebots stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.